ΒΙΑ-ΣΤΗΜΕΝΑ-ΑΠΕΙΛΕΣ Το_ποδόσφαιρό_σας_είναι_για_ΚΛΩΤΣΙΕΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Ε.Π.Ο.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011


Άρθρο 21 Α

Δωροδοκία


1. Οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σ’ ένα όργανο της Ε.Π.Ο., έναν αξιωματούχο αγώνα, ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών των Ε.Π.Ο. – UEFA – FIFA, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν: α) με χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000), β) με απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και γ) με απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους.

2. Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις αυτές ποινές.

3. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής.

4. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα (ή ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.


http://www.epo.gr/kanonismoi/pdf/11_12/peitharxikos_kodikas_2011-2012.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: